Sensei w Plebiscycie

Trwa III plebiscyt na najpopularniejszych sportowców i trenerów Podkarpackiego Trójmiasta – Jasła, Krosna i Sanoka w 2011 roku. Głosowanie potrwa do 29 lutego br. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas gali finałowej w Jaśle.

W III plebiscycie o miano najpopularniejszych ubiega się 46 sportowców (w tym 8 kobiet) z 23 klubów, reprezentujących 17 dyscyplin sportowych i 17 trenerów z 16 klubów, reprezentujących 9 dyscyplin sportowych.

Jasielskie kluby reprezentuje 10 sportowców i 7 trenerów. Jest też sportowiec zgłoszony przez klub krośnieński, a mieszkający w Jaśle.

Organizatorami plebiscytu są burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, prezydent Krosna Piotr Przytocki i burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk wspólnie z prezesem zarządu „Nowego Podkarpacia” Tadeuszem Więckiem.

Zasady głosowania

Głosować można do 29 lutego (decyduje data stempla pocztowego) na oryginalnych kuponach drukowanych w „Obiektywie Jasielskim”, „Nowym Podkarpaciu” i „Tygodniku Sanockim” (kserowane będą wyrzucane), przesyłanych lub przynoszonych do redakcji oraz SMS-ami (także do 29 lutego, do godziny 24.00).

Głosy można oddawać tylko na zawodników i trenerów z list publikowanych w w/w pismach, na stronach internetowych Urzędów Miast Jasła, Krosna i Sanoka oraz zamieszczonych poniżej.

Zawodnik wpisany na pierwszym miejscu otrzymuje 10 punktów, na drugim – 9, na trzecim – 8, itd. Pierwszy na kuponie trener otrzymuje 3 punkty, drugi – 2, trzeci – 1. Każda z redakcji podliczy punkty zdobyte przez poszczególnych zawodników z kuponów, które do niej trafiły, następnie zostaną one zsumowane. Do punktów z kuponów drukowanych w wyżej wymienionych pismach dodane zostaną punkty z głosowania SMS-ami, liczone wg tej samej zasady. Wygra ten zawodnik i trener, który zdobędzie najwięcej punktów. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych zawodników i 3 trenerów.

Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery SPT (Sportowiec Podkarpackiego Trójmiasta), T (Trener Podkarpackiego Trójmiasta). Wpisujemy więc litery SPT i kolejne cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportowcom według ustalonej przez głosującego kolejności, następnie wpisujemy literę T i trzy cyfry podporządkowane trenerom np. 5,7,3. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Uwaga wszystkie znaki wpisujemy bez spacji. Przykładowy sms: SPT7,30,21,11,6,9,13,18,17,8,T6,8,2
W przypadku nie zagłosowania na 10 różnych sportowców oraz 3 różnych trenerów głos będzie nieważny, podobnie jak w głosowaniu na kuponach wyciętych z gazet.

SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt 1 sms-a: 1,23 zł z VAT).

Uwaga Czytelnicy! Cyfra w nawiasie przy sylwetce każdego kandydata oznacza jego numer w głosowaniu sms-owym.
Głosujemy na Tadeusz Krygowski, Jasielski Klub Kyokushin Karate (7)