06/07/2010

Lista technik

Dachi – pozycje

 • Heiko dachi (parallel open stance)
 • Haisoku dachi (closed feet stance)
 • Kakeashi dachi (hooked stance)
 • Kamae dachi (pozycja wojownika)
 • Kiba dachi (pozycja jeźdźca)
 • Kokutsu dachi (backward leaning stance)
 • Moroashi dachi (two foot stance)
 • Musubi dachi (open feet stance)
 • Nekoashi dachi (pozycja kota)
 • Shiko dachi (pozycja sumo)
 • Shizen dachi (naturalna pozycja)
 • Sanchin dachi (hourglass stance/three wars stance)
 • Tsuruashi dachi (crane stance)
 • Uchihachiji dachi (pigeon toe stance/inside eight character stance)
 • Yoi dachi (pozycja gotowości)
 • Zenkutsu dachi (front bent leg stance/forward leaning stance)

TSUKI – pchnięcia

 • Oi-Tsuki – pchnięcie normalne
 • Gyaku-Tsuki – pchnięcie przeciwne
 • Seiken Jodan-Tsuki – pchnięcie górne pięścią
 • Seiken Chudan-Tsuki – pchnięcie środkowe pięścią
 • Seiken Gedan-Tsuki – pchnięcie pięścia w dół
 • Tate-Tsuki – pchnięcie pięścią „strzał z bicza”
 • Jun-Tsuki – pchnięcie z poprarciem ciała
 • Uraken Shita-Tsuki – pchnięcie odwróconą pięścią
 • Mawashi-Tsuki – pchnięcie okrężne
 • Shotei Morote-Tsuki – pchnięcie podwójne podstawą dłoni
 • Yama-Tsuki – pchnięcie podwójne „góra dół”
 • Mae Atama-Tsuki – pchnięcie w przód głową
 • Yoko Atama-Tsuki – pchnięcie w bok głową
 • Ushiro Atama-Tsuki – pchnięcie w tył głową
 • Morote-Tsuki – pchnięcie podwójne
 • Tobi-Tsuki – pchnięcie z wyskoku

Uchi – uderzenia

 • Seiken Ago-Uchi – uderzenie w podbrudek pięścią „strzał z bicza”
 • Seiken Mawashi-Uchi – uderzenie okrężne pięścią
 • Uraken Mawashi-Uchi – uderzenie okrężne odwróconą pięścią
 • Uraken Shomen-Uchi – uderzenie w przód odwróconą pięścią
 • Uraken Sayo-Uchi – uderzenie w bok odwróconą pięścią
 • Uraken Hizo-Uchi – uderzenie w żebra odwróconą pięścią
 • Uraken Shita-Uchi – uderzenie w splot odwróconą pięścią
 • Shuto Ganmen-Uchi – uderzenie w skroń zewnętrznym kantem dłoni
 • Shuto Sakotsu-Uchi – uderzenie w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
 • Shuto Sakotsu Uchi Komi – uderzenie w obojczyk frontalne
 • Shuto Hizo-Uchi – uderzenie w żebra zewnętrznym kantam dłoni
 • Hiji Jodan-Ate – cięcie górne łokciem
 • Hiji Chudan-Ate – cięcie środkowe łokciem
 • Hiji Age-Uchi – uderzenie w góre łokciem
 • Hiji Oroshi-Uchi – uderzenie w dół łokciem
 • Hyori-Uchi – uderzenie góra-dół
 • Kome Komi-Uchi – uderzenie w skroń „pięść młot”
 • Tettsui-Uchi – uderzenie „pięść młot”
 • Haito-Uchi – uderzenie wewnętrznym kantem dłoni
 • Koken-Uchi – uderzenie przegubem dłoni
 • Hiraken-Uchi – uderzenie półzaciśnięta pięścią
 • Tobi Hiji-Uchi – uderzenie łokciem z wyskoku

Uke – bloki

Klasyfikacja bloków ręcznych:

 • Bloki pięścią (seiken)
 • Bloki shuto
 • Bloki shotei
 • Bloki koken
 • Bloki przedramienia

Klasyfikacja bloków nożnych:

 • Bloki udem (kaji-uke)
 • Bloki kolanem (hiza-uke)
 • Bloki golenią (sune-uke)
 • Bloki podbiciem (haisoku-uke)
 • Bloki wewnętrzną częścią stopy (teisoku-uke)
 • Seiken Jodan-Uke – blok górny pięścią
 • Seiken Uchi-Uke – blok z wewnątrz pięści
 • Seiken Soto-Uke – blok z zewnątrz pięści
 • Seiken Gedan-Uke – blok dolny pięścią
 • Seiken Chudan Uchi-Uke Gedan Barai – dwa jednoczesne bloki
 • Shuto Jodan-Uke – blok górny zewnętrznym kantem dłoni
 • Shuto Uchi-Uke – blok z wewnątrz zewnętrznym kantem dłoni
 • Shuto Soto-Uke – blok z zewnątrz zewnętrznym kantem dłoni
 • Shuto Gedan-Uke – blok dolny zewnętrznym kantem dłoni
 • Shotei Jodan-Uke – blok górny podstawą dłoni
 • Shotei Soto-Uke – blok z zewnątrz podstawą dłoni
 • Shotei Gedan-Uke – blok dolnu podstawą dłoni
 • Koken Uchi-Uke – blok z wewnątrz nadgarstkiem
 • Shuto Mawashi-Uke – blok okrężny zewnętrznym kantem dłoni
 • Mae Mawashi-Uke – blok okrężny w przód
 • Morote-Uke – blok podwójny ze wsparciem
 • Juji-Uke – blok krzyżowy
 • Hiza-Uke – blok kolanem
 • Sune-Uke – blok golenią
 • Soto Kaji-Uke – blok udem do wewnątrz
 • Uchi Kaji-Uke – blok udem do zewnątrz
 • Teisoku Soto Mawashi-Uke – blok okrężny stopą do wewnątrz

TENSHO – nakrycia

 • Tensho Soto-Uke – nakrycie z zewnątrz
 • Tensho Uchi-Uke – nakrycie z wewnątrz
 • Tensho Mawashi-Uke – nakrycie okrężne

GERI – kopnięcia

 • Mae-Keage – kopnięcie w przód prostą nogą
 • Yoko-Keage – kopnięcie w bok prostą nogą
 • Ushiro-Keage – kopnięcie w tył prostą nogą
 • Mawashi-Keage – kopnięcie okrężne prostą nogą
 • Mae-Geri – kopnięcie w przód
 • Yoko-Geri – kopnięcie w bok
 • Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne
 • Ushiro-Geri – kopnięcie w tył
 • Gedan Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne dolne
 • Soto Mawashi Keage – kopnięcie okrężne prostą nogą do wewnątrz
 • Uchi Mawashi Keage – kopnięcie okrężne prostą nogą na zewnątrz
 • Ushiro Mawashi-Keage – kopnięcie okrężne tylne prostą nogą
 • Mae Hiza-Geri – kopnięcie kolanem w przód
 • Mawashi Hiza-Geri – kopnięciem kolanem okrężne
 • Soto Hiza-Geri – kopnięcie kolanem do wewnątrz
 • Uchi Hiza-Geri – kopnięcie kolanem na zewnątrz
 • Kin-Geri – kopnięcie w pachwinę
 • Kansetsu-Geri – kopnięcie w kierunku stawu kolanowego
 • Kakato-Geri – kopnięcie piętą
 • Kubi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne szyjne
 • Soto Mawashi-Geri – kopnięcie wewnętrzne okrężne
 • Uchi Mawashi-Geri – kopnięcie zewnętrzne okrężne
 • Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne tylne
 • Ura Mae-Geri – kopnięcie w przód odwrotne
 • Ura Hiza-Geri – kopnięcie kolanem odwrotne
 • Ura Yoko-Geri kopnięcie w bok odwrotne
 • Ura Mawashi-Geri – kopnięcie krężne odwrotne
 • Ura Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne tylne odwrotne
 • Ura Uchi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne zewnętrzne odwrotne
 • Ura Gedan Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne dolne odwrotne
 • Tobi Mae-Geri – kopnięcie w przód z wyskoku
 • Tobi Hiza-Geri – kopnięcie kolanem z wyskoku
 • Tobi Yoko-Geri – kopnięcie w bok z wyskoku
 • Tobi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne z wyskoku
 • Tobi Ushiro-Geri – kopnięcie w tył z wyskoku
 • Tobi Ura Yoko-Geri – kopnięcie w bok odwrotne z wyskoku
 • Tobi Ura Ushiro-Geri – kopnięcie w tył odwrotne z wyskoku
 • Tobi Ura Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne tylne odwrotne z wyskoku
 • Tobi Soto Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne wewnętrzne z wyskoku
 • Tobi Uchi Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne zewnętrzne z wyskoku
 • Tobi Ura Gedan Ushiro Mawashi-Geri – kopnięcie okrężne dolne odwrotne z wyskoku

Dodaj komentarz