06/07/2010

Wymagania Egzaminacyjne

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1. Dopuszczenie do egzaminu przez instruktora prowadzącego zajęcia wstępnie oceniającego opanowanie materiału i postawę na treningach.

2. Zapoznanie się i zrozumienie wymagań egzaminacyjnych. Są one dostępne na stronie internetowej klubu www.kyokushin-jaslo.pl

3. Wpisanie się na listę egzaminacyjną i wniesienie opłaty. Opłatę najlepiej wnieść przed egzaminem u instruktora na treningu. Osoby zapisujące się na listę w dniu egzaminu przychodzą pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Do zapisania się na listę egzaminacyjną niezbędna jest znajomość dokładnej daty urodzenia.

4. Nie zaleganie z opłatami za treningi.

5. Posiadane odpowiedniego stroju:

A. Osoby posiadające karategi (kimona)
• Rękawy do połowy przedramienia, nogawki spodni o takiej długości, żeby ich nie przydeptywać. Rękawy i nogawki nie mogą być jedynie podwinięte, ale również podszyte.
• Na lewej piersi musi znajdować się znak kyokushin – kanji (haft lub naszywka)
• Kolor i belki na pasie muszą odpowiadać posiadanemu stopniowi.
• Pod karategi panowie nie zakładają podkoszulek, panie biała koszulka.
• Obowiązują białe skarpety.

B. Osoby nieposiadające karategi (kimona):
• Wskazana biała koszulka.

Po egzaminie jest możliwość zamówienia pasów.

EGZAMINY NA STOPNIE
W KARATE KYOKUSHIN
dla osób powyżej czternastego roku życia.
W Karate Kyokushin funkcjonuje oparty na japońskiej tradycji system stopni uczniowskich (kyu)
i mistrzowskich (dan). Kolejne stopnie oznaczane są różnymi kolorami pasów lub odpowiednimi pagonami (tzw. „belkami”) naszytymi na pasie. Stopnie uczniowskie (kyu) liczy się od dziesiątego kyu (najniższy stopień) w górę.
Biały pas nie oznacza żadnego stopnia i służy do zawiązywania karategi (stroju do treningu karate), przez osoby, które nie zdobyły jeszcze żadnego stopnia w Karate Kyokushin.
Stopnie mistrzowskie (dan) oznaczane są zawsze czarnym pasem i odpowiednią ilością złotych pagonów – od stopnia 1 dan do najwyższego 10 dan.
Aby zostać posiadaczem danego stopnia należy zdać egzamin – prowadzony zawsze przez uprawnionego egzaminatora. Do każdego stopnia przyporządkowane są odpowiednie wymagania egzaminacyjne. Egzamin składa się z technik kihon (uderzeń, bloków, pozycji), kata (form będących połączeniem powyższych technik) i kumite, czyli walki sportowej.

STOPNIE „JUNIOR”
Dzieci trenujące Karate Kyokushin w specjalnie wyprofilowanych grupach objęte są systemem stopni uczniowskich kyu „junior”. System ten oparty jest na tradycyjnym, opisanym powyżej schemacie stopni i kolorów pasów, natomiast różni się doborem wymagań egzaminacyjnych – są one dostosowane do możliwości motorycznych, koordynacyjnych i psychicznych dziecka.
W systemie „junior” wymagania na stopnie podzielono na dwie części – stąd w ramach jednego kyu zdaje się dwa egzaminy. Egzaminy na stopnie dla dzieci odbywają się nie – jak w przypadku dorosłych – dwukrotnie w ciągu roku, lecz mogą odbywać się częściej. Podstawowe egzaminy podsumowują półroczne okresy treningowe (odbywają się zazwyczaj w grudniu i czerwcu), natomiast dodatkowe egzaminy mogą mieć miejsce na obozach treningowych, gdzie duża intensywność zajęć powoduje, że odpowiadają one kilku miesiącom normalnego treningu w sekcji.
Egzaminów na kolejne stopnie nie można łączyć, ani pomijać ich kolejności. Każdy egzamin oznacza się opisanym powyżej kolorem pasa i czerwonym pagonem na pasie odpowiadającym danemu stopniowi junior.

Zasady naszywania belek.
► Belkę wyróżniającą nieparzyste kyu należy naszyć jako pierwszą, szerokość ok 1 cm.
► Odległość pierwszego pagonu od początku pasa – 10 cm.
► Kolejne pagony naszywamy w stronę środka pasa w odległości do 2 cm.
► Szerokość czerwonych pagonów ok. 0,5 cm.

Kończąc 14 rok życia adept Karate Kyokushin zachowuje posiadany kolor pasa i kolejny egzamin zdaje już w tradycyjnym systemie dla młodzieży i dorosłych.

Opłaty Egzaminacyjne. Z każdym egzaminem wiąże się konieczność wniesienia opłaty egzaminacyjnej. Wysokość tej opłaty zostaje ustalana osobno na każdy rok.

Certyfikaty. Zdany egzamin potwierdzają certyfikaty  podpisane przez sensei Tadeusza Krygowskiego.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE POLSKIEJ ORGANIZACJI KYOKUSHIN KARATE –  SOSAI

10 kyu – senior (pomarańczowy pas) powyżej 14 lat
Minimum 2 miesiące ciągłego treningu

Ogólne.
• Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai
• Właściwy sposób składania Karate-Gi
• Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
• Etykieta Dojo
• Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne
Pozycje
• Yoi Dachi
• Fudo Dachi
• Zenkutsu Dachi
Uderzenia
• Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki
• Seiken jodan uke
• Seiken mae gedan barai
Kopnięcia
• Hiza ganmen geri
• Kin geri
Kata
• Kihon kata 1 i 2

Stopnie junior poniżej 14 lat

10.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)

KIHON KATA I – Gedan barai – zenkutsu dachi / oi tsuki chudan (1 krok, 1 obrót 90 st. W prawo/w lewo)

10.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)

KIHON KATA II – Jodan uke – zenkutsu dachi / oi tsuki jodan (1 krok, 1 obrót 90 st. W prawo/w lewo)


9 kyu – Senior (pomarańczowy pas, biały pagon) – powyżej 14 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Ogólne
• Historia Karate-Do oraz Kyokushinkai
• Znaczenie Kanku
Pozycje
• Sanchin Dachi
• Kokutsu Dachi
• Musubi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken ago uchi
• Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke
• Seiken chudan soto uke
Kopnięcia (geri)
• Mae geri chudan chusoku
Kata
• Taikyoku Sono ichi
• Taikyoku Sono ni
• Kihon Kata 3 , 4 , 5 i 6
Ćwiczenia z oddechem
• Nogare
Kumite:
Jiyu Kumite: 4 – walki z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Stopnie junior poniżej 14 lat

9.1 kyu – Junior część I (pomarańczowy pas, 3 czerwone pagony)

KIHON KATA III – Morote gedan barai – zenkutsu dachi / mae geri (1 krok, 1 obrót 90 st. W prawo/w lewo)
KIHON KATA IV – Morote gedan barai – zenkutsu dachi / mae geri/oi tsuki jodan (1 krok, 1 obrót 90 st. W prawo/w lewo)

9.2 kyu – Junior część II (pomarańczowy pas, 4 czerwone pagony)

KIHON KATA V – Uchi uke – zenkutsu dachi/ oi tsuki chudan (1 krok, 1 obrót 90 st. W prawo/w lewo)
KIHON KATA VI –Soto uke – zenkustu dachi/ oi tsuki chudan (1 krok, 1 obrót 90 st. W prawo/w lewo)

8 kyu – Senior (niebieski pas) – powyżej 14 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Pozycje (dachi)
• Kiba dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken shita tsuki
• Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken morote chudan uchi uke
• Seiken chudan uchi uke gedan barai
Kopnięcia (geri)
• Mae geri chusoku jodan
Kata
• Taikyoku Sono San
• Sakugi Sono Ichi
• Sakugi Sono Ni

Kumite
Jiyu Kumite
5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Stopnie junior poniżej 14 lat

8.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, 1 czerwony pagon)

KATA: Taikyoku sono ichi / ni

8.2 kyu – Junior II część (niebieski pas, 2 czerwone pagony)

KATA : Taikyoku sono san, Sakugi Sono Ichi / Ni


7 kyu – Senior (niebieski pas, 1 biały pagon) – powyżej 14 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Pozycje (dachi)
• Neko ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Tettsui oroshi ganmen uchi
• Tettsui komekami
• Tettsui hizo uchi
• Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
• Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Shuto mawashi uke
Kopnięcia (geri)
• Mae chusoku keage
• Teisoku mawashi soto keage
• Heisoku mawashi uchi keage
• Yoko sokuto keage
Kata
• Pinan Sono Ichi
• Sakugi Sono San

Sanbon Kumite
Tori: zenkutsu dachi 3 kroki w przód – jodan tsuki, chudan tsuki, gedan tsuki
Uke: zenkutsu dachi trzy kroki w tył – jodan uke, soto uke, gedan bari, gyaku tsuki, gedan bari (ręce na przemian)
Oddychanie
Ibuki sankai
Nogare ura
Kumite
Jiyu Kumite: 6 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Stopnie Junior poniżej 14 lat

7.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, 3 czerwone pagony)

Sanbon kumie, Sakugi Sono San

7.2 kyu – Junior II część ( niebieski pas, 4 czerwone pagony)
KATA : Pinan sono ichi

6 kyu – Senior (żółty pas) – powyżej 14 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Pozycje (dachi)
• Tsuru Ashi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Uraken shomen ganmen uchi
• Uraken sayu ganmen uchi
• Uraken hizo uchi
• Uraken ganmen oroshi uchi
• Uraken mawashi uchi
• Nihon nukite (uderzamy w przód – Me tsuki)
• Yonhon nukite (jodan, chudan)
Bloki (uke)
• Seiken juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Kansetsu geri sokuto
• Yoko geri sokuto chudan
• Mawashi gedan geri (chusoku, haisoku)
Kata
• Pinan sono ni
Renraku I
Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.
Renraku II
Z pozycji walki: krok dostawny/ oi soto uke/ oi gedan barai / wydłużyć do zenkutsu lewą nogą – gyaku tsuki chudan – cofnąć do kumite dachi.
Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka
7 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Stopnie junior poniżej 14 lat

6.1 kyu – Junior I część (żółty pas, 1 czerwony pagon)

Renraku I i II

6.2 kyu – junior II część (żółty pas, 2 czerwone pagony)
KATA: Pinan sono ni


5 kyu – Senior (żółty pas, biały pagon) – powyżej 16 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Pozycje (dachi)
• Moro ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)
• Jodan Hiji ate
Bloki (uke)
• Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri (chudan lub gedan) 3 sposoby
Kata
• Pinian sono san
Renraku III:
Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.

Kumite
Jiyu Kumite – wolna walka: 8 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Stopnie junior poniżej 16 lat

5.1 kyu – Junior I część (żółty pas, 3 czerwone pagony)

Renraku III

5.2 kyu – Junior II część (żółty pas, 4 czerwone pagony)
KATA: Pinan sono san


4 kyu – Senior (zielony pas) – powyżej 14 lat
Minimum 5 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Pozycje (dachi)
• Heisoku dachi
• Uchi hachiji dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shuto Sakotsu uchi
• Shuto uchi komi
• Shuto ganmen uchi
• Shuto hizo uchi
• Shuto jodan uchi uchi
Bloki (uke)
• Shuto jodan uchi uke
• Shuto jodan uke
• Shuto chudan soto uke
• Shuto chudan uchi uke
• Shuto mae gedan barai
• Shuto mawashi uke (mae)
Kopnięcia (geri)
• Yoko geri jodan sokuto
• Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri jodan (3 metody)
Kata
• Sanchin kata

Kumite
• Jiyu Kumite – wolna walka 9 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Ćwiczenia
• 30 ugięć ramion w podporze przodem seiken
• 50 skłonów leżąc na plecach
• 10 podskoków (stopy razem) przeskoków przez pas

3 kyu – Senior (zielony pas, biały pagon)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Pozycje (dachi)
• Kake ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Chudan hiji ate
• Chudan mae hiji ate
• Age hiji ate (jodan, chudan)
• Ushiro hiji ate
• Oroshi hiji ate
Bloki (uke)
• Shuto juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)

Kata
• Pinan Sono Yon
Kumite
• Jiyu Kumite – wolna walka: 10 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Ćwiczenia
• 50 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 100 skłonów leżąc na plecach
• 15 przeskoków (stopy razem) przez pas trzymanym na wysokości bioder


2 kyu – (brązowy pas) – powyżej 16 lat
Minimum 8 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Ogólne
• Główne zagadnienia karate-do, Kyokushin Karate i Światowej Organizacji Kyokushin Karate
• Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających Karate. Umiejętność ich demonstracji.

Uderzenia (tsuki, uchi)
• Hiraken tsuki (jodan, chudan)
• Hiraken oroshi uchi
• Hiraken mawashi uchi
• Haishu (jodan, chudan)
• Age jodan tsuki
Bloki (uke)
• Koken uke (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Nidan tobi geri
• Mae tobi geri (3 metody)
Kata
• Pinan sono go
• Gekisai dai

Kumite
• Jiyu Kumite : 15 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Renraku IV
Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.
Ćwiczenie
• 50 ugięć ramoin w podporze przodem
• 20 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach
• 100 skłonów leżąc na plecach
• 20 przeskoków (stopy razem) przez pas trzymanym na wysokości bioder


1 kyu (brązowy pas, biały pagon) powyżej 17 lat
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Uderzenia (tsuki, uchi)
• Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)
• Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)
• Oya yubi ken
Bloki (uke)
• Kake uke jodan
• Chudan haito uchi uke
Kopnięcia (geri)
• Jodan uchi haisoku geri
• Oroshi uchi kakato geri
• Oroshi soto kakato geri
• Yoko tobi geri
Kata
• Yantsu
• Tsuki no kata
Kumite
• Jiyu Kumite – 18 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
Renraku:
V : seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
VI :: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).
Ćwiczenie
• 50 Ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 20 Ugięć ramion w podporze przodem (Koken)
• 100 skłonów leżąc na plecach
• 15 przeskoków techniką yoko tobi geri przez pas trzymanym na wysokości bioder,


1 dan (czarny pas, 1 złoty pagon)
Minimum 12 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Kandydat musi mieć ukończone minimum 18 lat
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Morote haito uchi (jodan, chudan)
• Haito uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Morote kake uke (jodan, chudan)
• Morote haito uke (chudan)
• Osai uke
• Blokowanie technikami nożnymi
Kopnięcia (geri)
• Kake geri (kakato, chusoku) (jodan, chudan)
• Ushiro mawashi geri (jodan, chudan, gedan)
Kata
• Tensho No Kata
• Saiha
• Taikyoku Ichi, Ni, San w ura ( z obrotem)
Kumite
• Jiyu Kumite (20 walk z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów)
Renraku VII
Mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan, mae geri jodan, mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan
Tameshiwari
• Obowiązkowe łamanie standardowej deski techniką seiken, shuto i mae geri.
Ćwiczenie
• 70 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 20 Ugięć ramion w podporze przodem na 2 palcach
• 150 skłonów leżąc na plecach
• 100 przysiadów