Seminarium szkoleniowe dla instruktorów POKK „Sosai”

W dniach 13-14  września w prywatnym dojo Shihan Tadeusza Krygowskiego odbyło się seminarium szkoleniowe dla instruktorów POKK „Sosai” . W seminarium brały również udział osoby przygotowujące się do egzaminu na I i II dan.
Zajęcia prowadzili Shihan Ryszard Kiper, Shihan Adam Gazda i Tadeusz Krygowski.