III Gala Sportu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego

W poniedziałek 21 marca 2011 r. kluby, trenerzy i młodzi sportowcy z Podkarpackiego odebrali z rąk Marszałka Województwa Mirosława Karapyty, Wicemarszałek Anny Kowalskiej, Członka Zarządu Sławomira Miklicza, Przewodniczącej Sejmiku Teresy Kubas-Hul nagrody i stypendia sportowe, które pozwolą one na rozwijanie sportowych pasji. Wyników sportowych na skalę kraju i świata nie da się osiągnąć bez systematycznego wspierania działań sportowych i kształtowania talentów młodych sportowców. Tylko dzięki temu można przeżywać emocje sportowe, wychowywać następców dzisiejszych wielkich sportowców, a zarazem dzięki sukcesom sportowców promować skutecznie region i kraj. Podczas III Gali Sportu Młodzieżowego podsumowano wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim w 2010 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu województwa podkarpackiego, działacze sportowi, trenerzy i zawodnicy oraz przedstawiciele regionalnych mediów.

Nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu dla trenerów otrzymał min. Grzegorz Mitoraj -Karate kyokushin.

Najbardziej oczekiwanym momentem Gali było wręczenie 127 stypendiów dla najbardziej uzdolnionych młodych sportowców województwa podkarpackiego. W tym gronie znalazła się Paulina Wałęga. Ponadto jej sukces w Mistrzostwach Europy w Gorzowie Wielkopolskim został uznany jako jeden z największych na Podkarpaciu.

źródło: http://www.umwp.podkarpackie.pl