II Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców i trenerów podkarpackiego trójmiasta

Ruszył II Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców i trenerów podkarpackiego trójmiasta : Jasła, Krosna i Sanoka w 2010r. Z naszego klubu kandydatami zostali: Kamil Krygowski – nr w plebiscycie 21 oraz Paulina Wałęga – nr 39.

Zasady głosowania (pełny Regulamin w Tygodniku „Nowe Podkarpacie”)

1. Głosować można wyłącznie na oryginalnych kuponach drukowanych w tygodniku „Nowe Podkarpacie” oraz poprzez SMS-y.

2. Kupon prawidłowo wypełniony winien zawierać nazwiska i imiona 10 różnych zawodników i 3 różnych trenerów wytypowanych z listy kandydatów ogłoszonej w Tygodniku Regionalnym „Nowe Podkarpacie” i na stronach internetowych partnerów medialnych. Niespełnienie tego warunku spowoduje nieważność oddanych głosów. Kupony przyjmowane będą wyłączne drogą pocztową.

3. Prawidłowy SMS musi zawierać prefix, czyli litery SPT (Sportowiec Podkarpackiego Trójmiasta), T (Trener Podkarpackiego Trójmiasta). Wpisujemy więc litery SPT i kolejne cyfry przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportowcom według ustalonej przez głosującego kolejności, następnie wpisujemy literę T i trzy cyfry podporządkowane trenerom. Wielkość liter nie ma znaczenia. SMS wysyłamy na numer 7136 (koszt sms-a: 1,22 zł z VAT)

4. W przypadku nie zagłosowania na 10 różnych sportowców oraz 3 różnych trenerów głos będzie nieważny, podobnie jak w głosowaniu na kuponie wyciętym z tygodnika.

5. O zwycięstwie zadecyduje liczba zdobytych punktów z kuponów i sms-ów, na jednym kuponie lub w jednym smsie u „Sportowców” za 1 miejsce przyznawane jest 10 pkt, za 2 – 9 pkt, za 3 – 8 pkt itd.; u Trenerów za 1 miejsce – 3 pkt, za 2 – 2 pkt, za 3 – 1 pkt.

6. Głosowanie trwać będzie od 5 stycznia 2011 r. do 18 lutego 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) i za pomocą sms-ów do 20 lutego (do godziny 24:00).

Przykładowy SMS: SPT1,2,3,4,5,6,7,8,9,10T1,2,3
Numer: 7136 (1,22 zł z VAT)

Uwaga! W sms-ie nie mogą występować spacje, cyfry oddzielamy przecinkiem lub kropką.